Ґендерна політика


ЖІНКИ В ПОЛІТИЦІ: ГЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ ВИБОРІВ ДО РАЙОННИХ РАД

Центральна виборча комісія разом з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) проаналізували та візуалізували дотримання гендерного балансу на місцевих виборах-2020, зокрема, на виборах до районних рад. За результатами аналізу місцевих виборів до районних рад, завдяки впровадженню ґендерної квоти, у виборчих списках зареєструвалися 44% жінок, тоді як на минулих виборах у 2015 році було висунуто лише 36%. До перших п’ятірок єдиних виборчих списків кандидатів було включено: на перших місцях списків – 17% жінок, на других – 25%, на третіх – 33%, на четвертих – 63%, на п’ятих – 72%. Однак присутність жінок у виборчих списках на рівні 44% не означає, що таке ж представництво буде серед обраних кандидатів та кандидаток. Так, лише 34% жінок було обрано (станом на 19 березня 2021 року) до районних рад під час місцевих виборів 2020 року. Та все ж це істотно більше, ніж у 2015 році (24%). У аналізі важливо зауважити, що у 2020 році в Україні відбулась реформа адміністративно-територіального устрою. 17 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла Постанову № 3650 «Про утворення та ліквідацію районів», за яким ліквідувала поділ на 490 районів. Згідно з документом, тепер в Україні 136 районів. Відповідно було зменшено і загальну кількість депутатів, які обиралися та були обрані до районних рад. Нагадаємо, на місцевих виборах уперше була застосована обов’язкова гендерна квота. Гендерна квота становить 40% для виборів у громадах із кількістю 10 тисяч виборців і більше, зокрема, для виборів до обласних рад, районних та районних у місті рад та Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Оскільки можливості самовисування на виборах до таких рад немає, зростає роль партій у забезпеченні представництва жінок і чоловіків на виборах. Виборчий кодекс встановив вимогу до організацій партій — дотримуватись черговості у виборчих списках кандидатів. Тобто під час формування єдиного та територіальних виборчих списків організація партії повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі). На практиці це працює так: в кожній п’ятірці списку мають бути три жінки + два чоловіки, або навпаки: дві жінки + три чоловіки. Згідно з Конституцією України жінки мають рівні конституційні права. У сфері сприяння ґендерній рівності Україна досягнула значних успіхів. Центральна виборча комісія наголошує на необхідності дотримання гендерної квоти під час виборчого процесу та підтримує принципи рівності і уникнення дискримінації та сексизму.


Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Законодавство з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків складається з Конституції України, Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та інших нормативно-правових актів.  

Державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків спрямована на:

–         утвердження гендерної рівності; недопущення дискримінації за ознакою статі; застосування позитивних дій;

–         забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільне важливих рішень;

–         забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов’язків;

–         підтримку сім’ї, формування відповідального материнства і батьківства;

–         виховання і пропаганду серед населення України культури гендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері;

–         захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі.

Розроблення проектів нормативно-правових актів здійснюється з обов’язковим урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Порядок проведення ґендерно-правової експертизи визначає Кабінет Міністрів України.

Управління соціального захисту населення Подільської райдержадміністрації


Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

  ЗАКОНОДАВСТВО

 ЗАКОН УКРАЇНИ №2866-ІV від 08.09.2005 року

Про забезпечення рівних прав та можливостей

 жінок і чоловіків

Метою Закону є досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України.

У цьому Законі наведені  терміни вживаються в такому значенні:

рівні права жінок і чоловіків – відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі;

– рівні можливості жінок і чоловіків – рівні умови для реалізації рівних прав жінок і чоловіків;

– дискримінація за ознакою статі – дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виняток або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи здійснення на рівних підставах прав і свобод людини для жінок і чоловіків;

– позитивні дії – спеціальні тимчасові заходи, спрямовані на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України;

– сексуальні домагання – дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування;

– ґендерна рівність – рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства;

– ґендерно-правова експертиза – аналіз чинного законодавства, проектів нормативно-правових актів, результатом якого є надання висновку щодо їх відповідності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

         Законодавство з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків складається з Конституції України, цього Закону та інших нормативно-правових актів.

                                                                                     (далі буде)

Управління соціального захисту населення Подільської райдержадміністрації