Основні завдання та функції

Діяльність райдержадміністрації регламентується та регулюється низкою Законів, законодавчіх актів і т.і.

Основний з яких це :


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про місцеві державні адміністрації
від 04.12.2001


Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій


Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують:

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного
розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних
народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами
повноважень.

*Повну версію Закону можна знайти на сайті Верховної Ради України (www.rada.kiev.ua) та за допомоги інформаційно-правової системи Ліга: Закон (www.liga.kiev.ua)