Згідно розпорядження Голови (начальника) Подільської районної державної (військової) адміністрації Одеської області Михайла Лазаренка затверджено ПОЛОЖЕННЯ

«Про здійснення волонтерської діяльності у сфері забезпечення надання допомоги Збройними силам України на території Подільського району Одеської області».

– Це Положення встановлює механізм здійснення волонтерської діяльності у сфері забезпечення надання допомоги Збройними силам України.

= Волонтерська діяльність у сфері забезпечення надання допомоги Збройними силам України– це добровільна неприбуткова діяльність фізичних осіб – волонтерів, яка спрямована на здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та сприяє самореалізації волонтера.

– У цьому Положенні терміни застосовуються у значеннях, наведених у Законі України «Про волонтерську діяльність».

– Основним завдання волонтерів у сфері забезпечення надання допомоги Збройними силам України є надання волонтерської допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану;

– Волонтерська діяльність провадиться шляхом:

1) надання допомоги у ремонті автотранспортних засобів та іншої техніки, які готуються до передачі на ЗСУ;

2) придбання необхідних запчастин для ремонту та відновлення автотранспортних засобів та іншої техніки;

3) доставки гуманітарної допомоги, продуктів харчування, автотранспортних засобів та інше на територію бойових дій;

3) збору коштів на придбання та відновлення автотранспортних засобів та іншої техніки, які в подальшому будуть передані на ЗСУ;

4) збору коштів на придбання продуктів харчування, медичних препаратів, засобів гігієни та інших товарів робіт чи послуг для забезпечення ЗСУ;

5) залучення мешканців Подільського району Одеської області до участі у волонтерській діяльності із забезпечення ЗСУ;

6) встановлення зв’язків з міжнародними волонтерськими організаціями для отримання гуманітарної допомоги.

– Співпраця з волонтерами здійснюється відповідно до Закону України (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3236-17) “Про волонтерську діяльність” з урахуванням особливостей, визначених Законом та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність системи надання волонтерської допомоги.

Залучення особи до волонтерської діяльності у сфері забезпечення надання допомоги ЗСУ здійснюється Подільською районною державною (військовою) адміністрацією Одеської області за умови послідовного проходження особою наступних етапів:

– реєстрація кандидата у волонтери за реєстраційною формою для кандидата у волонтери, шляхом заповнення анкети волонтера у сфері забезпечення допомоги ЗСУ.

– запрошення на співбесіду надсилається кандидату у волонтери в електронному вигляді на електронну пошту, яка була зазначена кандидатом у волонтери під час реєстрації;

– проведення співбесіди з кандидатом у волонтери здійснюється головою (начальником) Подільської районної державної (військової) адміністрації Одеської області чи його заступником.

4. Під час співбесіди головою (начальником) Подільської районної державної (військової) адміністрації Одеської області чи його заступником, з’ясовують здатність кандидата у волонтери до волонтерської діяльності, пов’язаної з відповідним напрямом співпраці, його мотивація, досвід роботи, освіта та інші відомості, що характеризують кандидата у волонтери.

5. У разі успішного проходження співбесіди між волонтером та головою (начальником) Подільської районної державної (військової) адміністрації Одеської області укладається договір про провадження волонтерської діяльності у сфері забезпечення допомоги ЗСУ.

6. Після укладання з волонтером договору Подільська районна державна (військова) адміністрація Одеської області видає посвідчення волонтера .

7. Про включення особи до складу волонтерів вноситься запис до журналу обліку волонтерів у сфері забезпечення надання допомоги ЗСУ .

8. Виключення волонтера зі складу волонтерів у сфері забезпечення надання допомоги ЗСУ здійснюється у випадку:

закінчення строку дії договору;

розірвання договору в односторонньому порядку за ініціативою однієї із сторін;

допущення (вчинення) дій і вчинків, які негативно вплинули на репутацію волонтера та волонтерської діяльності у сфері забезпечення надання допомого ЗСУ.

9. У разі виключення волонтера зі складу волонтерів у сфері забезпечення надання допомоги ЗСУ, така особа зобов’язана повернути посвідчення волонтера.

10. Оголошення про залучення волонтерів у сфері надання допомоги ЗСУ розміщується на вебсайтах та поширюється у соціальній мережі “Facebook”, на власних та партнерських інтернет ресурсах організацій та у засобах масової інформації.

11. Розгляд заяв кандидатів у волонтери, ведення журналу обліку волонтерів у сфері забезпечення надання допомоги ЗСУ, видача посвідчення волонтера здійснюється уповноваженою особою за дорученням голови (начальника) Подільської районної державної (військової) адміністрації Одеської області.